Magnapolonijny dzień skupienia 25.11.2023

Magnapolonijny dzień skupienia 25.11.2023

W sobotę 25 XI AD 2023 w parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu odbył się magnapolonijny dzień skupienia. W braterskim gronie pochyliliśmy się nad życiorysem, twórczością i dziedzictwem św. Bernarda z Clairvaux. Ksiądz kapelan Mirosław Musiał wygłosił dla nas konferencje o roli chrześcijańskiego rycerza w dziełach Doktora Miodopłynnego, a wspólna modlitwa, rozmowy i wyciszenie pomogły […]


Konwent naukowy pt. “Doktor Mellifluus. O Świętym Bernardzie z Clairvaux”

Konwent naukowy pt. “Doktor Mellifluus. O Świętym Bernardzie z Clairvaux”

W nadchodzącą środę 29 XI AD 2023 zapraszamy na na godz. 20:00 na kolejny konwent na kwaterze korporacyjnej przy Mielżyńskiego 33a/1. Kontynuując temat zapoczątkowany na ubiegłosobotnim dniu skupienia, chcemy wspólnie pracować na tekście encykliki papieża Piusa XII Doctor Mellifluus, aby jeszcze lepiej poznać postać, twórczość i dziedzictwo św. Bernarda z Clairvaux, duchowego ojca chrześcijańskiego rycerstwa. […]


Nawiedzenie grobów 2023

Nawiedzenie grobów 2023

Braciom co po życia znoju, spoczywają już w pokoju, pod mogilnym żwirem ziemi, wieczny pokój wieczna cześć. Po wczorajszej Mszy świętej sprawowanej w intencji zmarłych filistrow poznańskich Korporacji akademickich tradycyjnie udaliśmy się na Cmentarz Górczyński, gdzie 5 z Polonusów zostało pochowanych. Kazimierz Daszyński, Stanisław Jesionowski, ks. infulat Józef Jany, Henryk Naskrent oraz Wiktor Zygfryd Kordus. […]


Zaduszki Korporacji Magna-Polonia 2023

Zaduszki Korporacji Magna-Polonia 2023

W nadchodzącą środę 8 XI AD 2023 zapraszamy na doroczne zaduszki magnapolonijne. Rozpoczniemy je Mszą św. w intencji zmarłych członków poznańskich korporacji akademickich o godz. 18:30 w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu, którą odprawi kapelan poznańskiego ruchu korporacyjnego ks. F! h.c. Mirosław Musiał. Następnie wspólnie udamy się na cmentarz górczyński, by tam złożyć znicze […]


Konwent katolicki 25.10.2023

Konwent katolicki 25.10.2023

W minioną środę 25 X AD 2023 na kwaterze przy Mielżyńskiego odbył się konwent katolicki, poprowadzony przez ks. F! h.c. Mirosława Musiała. Nasz kapelan przybliżył zebranym tematykę obcowania świętych, jednej z prawd wiary wyznawanych przez nas co niedzielę w Credo. Wystąpienie prelegenta stanowiło doskonałe wprowadzenie w rozważania nad zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych. Już dziś […]