W minioną sobotę 11 V AD 2024 na kwaterze przy Mielżyńskiego odbyła się doroczna fidułka wiosenna Magna-Polonii. Przy wspólnym śpiewie, zabawach i dowcipach spędziliśmy czas w braterskim gronie. Serdecznie dziękujemy za udział braciom z Polska Korporacja Akademicka Aquilonia, Korporacja Akademicka Chrobria, Korporacja Akademicka Baltia, Korporacja Akademicka Hermesia, jak również gościom z Regiment Pieszy Koronny Królewicza.

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!