Słowniczek terminów korporacyjnych

 1. Banda: jedno-, dwu- lub trójbarwna szarfa noszona przez korporantów z jednego boku na drugi. Szerokość band uzależniona była od okazji, w trakcie której były one używane (zwyczajowo: bandy frakowe – ok. 10 mm., codzienne – ok. 20-30 mm., komersowe – ok. 50 mm.)
 2. c.: coetus – rok przyjęcia do korporacji
 3. C!: comiliton, komiliton (łac. “towarzysz broni”) – 1. pełnoprawny członek korporacji (inaczej m.in. rycerz, barwiarz), 2. zwrot grzecznościowy stosowany w kontaktach między korporantami, odpowiednik zwrotu “Pan”
 4. Cyrkiel: monogram ze stylizowanych liter V, C i F (od pierwszych liter łacińskiego zawołania “Vivat, Crescat, Floreat” tzn. “Niech żyje, wzrasta i rozkwita”), pierwszej litery nazwy danej korporacji oraz wykrzyknika. W zależności od tradycji korporacyjnej cyrkle w formie metalowych odznak były noszone w klapie marynarki, przy bandzie albo czapce.
 5. Dekiel: czapka korporacyjna z otokiem w barwach danej korporacji oraz charakterystycznym dla niej symbolem wyszytym na wierzchu
 6. Fidułka: (inaczej m.in. sobótka, knajpa) – wesołe spotkanie biesiadne ze śpiewami przy piwie (rzadziej innych trunkach)
 7. F!: filister (inaczej m.in. senior, stary strzecha) – członek korporacji po zakończeniu studiów
 8. f: fuks (inaczej m.in. giermek, smyk, renons) – niepełnoprawny członek korporacji w początkowym okresie członkostwa w korporacji
 9. K!: korporacja
 10. Koło filistrów: związek skupiający wszystkich filistrów danej korporacji
 11. Komers: najbardziej uroczyste spotkanie korporacyjne, najczęściej z okazji rocznicy powstania organizacji
 12. Konwent:
  • synonim terminu “korporacja”
  • najwyższa władza w korporacji, organ składający się z wszystkich pełnoprawnych członków korporacji
 13. Kwatera: siedziba korporacji
 14. Olderman: wychowawca fuksów i kandydatów
 15. Rapir (szlagier): reprezentacyjna broń biała używana przez korporantów
 16. Sztychowanie: obrzęd korporacyjny, w którym dwóch członków korporacji ślubuje utrzymać przyjaźń do końca życia. Polega na wzajemnym przebiciu swoich czapek korporacyjnych rapirami. Po uroczystości sztychowani wymieniają się odcinkami swoich band, które następnie wszywa się otwór powstały po przebiciu dekla).
 17. ZPKA: Związek Polskich Korporacji Akademickich

 

Źródło: www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 5 I 2011 r