Blog

Konwent sprawozdawczo wyborczy 2020

W dniu 17 VI AD 2020 miał miejsce konwent sprawozdawczo-wyborczy Korporacji Akademickiej Magna-Polonia. Udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium oraz wybrano nowe władze na rok akademicki 2020/2021:   Prezes – C! Mateusz Rezler x (xx,OM,x) Viceprezes – C! Michał Gaweł xx Sekretarz – C! Rafał Świergiel xxx Skarbnik – C! Maciej Częstochowski xxxx (xxxx) Olderman – C! […]


E-konwent 03.06.2020

E-konwent 03.06.2020

W minioną środę 3 czerwca AD 2020 odbył się ostatni konwent naukowy on-line w obecnym roku akademickim. Swoją prelekcję nt. ,,Państwa” Platona wygłosił F! Łukasz Wieszczeczyński, który przybliżył zebranym za pośrednictwem komunikatorów internetowych interpretację prof. Marka Piechowiaka tego wielkiego starożytnego dzieła, które nieustannie wpływa na myślenie o polityce w kręgu łacińskiej cywilizacji.


E-konwent naukowy 27.05.2020

E-konwent naukowy 27.05.2020

W minioną środę 27 V AD 2020 Magna-Polonia ponownie zebrała się na internetowym konwencie naukowym. Tym razem prelekcję o XIX-wiecznym Poznaniu wygłosił dla braci pan Marek Jekel – historyk i przewodnik po stolicy Wielkopolski, który na naszych spotkaniach bywał już nie raz. Prelegent zna Gród Przemysła jak własną kieszeń, a o historii naszej lokalnej ojczyzny […]


Film dokumentalny “Niepospolita”

W niedzielne popołudnie zapraszamy do filmowej podróży w lata 20. do naszej ukochanej II Rzeczypospolitej – świata wielkich osiągnięć i równie wielkich kontrastów. Dzięki temu fabularyzowanemu dokumentowi choć na chwilę możemy poczuć się jak w czasach świetności przedwojennej Magna-Polonii i całego polskiego ruchu korporacyjnego. Jak się bowiem okazuje, ta Rzeczpospolita była całkiem Niepospolita.  


E-konwent 06.05.2020

E-konwent 06.05.2020

Wczorajszego wieczora 6 V AD 2020 odbył się kolejny internetowy konwent Korporacji Akademickiej Magna-Polonia. Tym razem prelekcję pt. ,,Wstęp do postępowań honorowych” wygłosił F! Michał Godlewski. Korporanci mieli okazję zapoznać się z genezą postępowań honorowych, których korzeni doszukiwać się można w czasach średniowiecza, podstawowymi pojęciami związanymi z tymże zagadnieniem, jak również prześledzić przebieg modelowego postępowania […]