Blog

Fidułka wakacyjna 05.08.2023

Fidułka wakacyjna 05.08.2023

W minioną sobotę 5 VIII AD 2023 odbyła się na kwaterze przy ul. Mielżyńskiego tradycyjna fidułka wakacyjna Magna-Polonii. W miłej atmosferze bracia spędzili letni wieczór, racząc się orzeźwiającymi trunkami przy śpiewie korporacyjnych pieśni. Za wspólny czas i obecność dziękujemy przyjaciołom z Związek Filistrów Korporacji Akademickiej Sarmatia, Konwent Lechia Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich, Korporacja Akademicka Chrobria, […]


Wycieczka do Normandii – Polski Cmentarz Wojenny

Wycieczka do Normandii – Polski Cmentarz Wojenny

Podczas naszych normandzkich wojaży nie mogliśmy nie odwiedzić miejsc chwały i wiecznego spoczynku bohaterów z 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Polski Cmentarz Wojenny na którym pochowano 696 żołnierzy dywizji znajduje się w Grainville-Langannerie na południe od Caen, gdzie dywizja przechodziła chrzest bojowy. Miejsce upamietnienia zaś ofiarnych i heroicznych walk, które pozwoliły na domknięcie kotła […]


Wycieczka do Normandii

Wycieczka do Normandii

W 79 rocznicę inwazji Aliantów w Normandii Filstrzy K! MP mieli możliwość o poranku pojawić się na plaży Omaha. W dalszej części dnia oddali honor tym, którzy zginęli w walce z niemieckimi wojskami. Pochowani są na cmentarzu Colleville-sur-Mer. Cześć i chwała Bohaterom.


Życzenia z okazji Zmartwychwstania Pańskiego

Życzenia z okazji Zmartwychwstania Pańskiego

Pozostając w radości Zmartwychwstania, członkowie Konwentu serdecznie życzą lubiącym profil oraz ich rodzinom by nadzieja życia wiecznego wynikająca ze Zmartwychwstania Pańskiego towarzyszyła im i przenikała codzienność. “Boże, któryś przez uroczystość paschalną, przyniósł światu lekarstwo; opiekuj się prosimy ludem Twoim przez dar niebieski, aby zarówno zasłużył osiągnąć doskonałą, wolność jak i dostąpił życia wiecznego.”


Rekolekcje Wielkopostne 2023

Rekolekcje Wielkopostne 2023

W dniach 24-26 marca w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu k.Kościana członkowie Korporacji odbywali doroczne rekolekcje wielkopostne. Od roku reaktywacji Korporacji rekolekcje są stałym elementem w jej programie i w tym roku odbyły się po raz 20. Ilekroć jest to możliwe mają one miejsce w gościnnym opactwie benedyktyńskim.