⬜️ Konwentem naukowym z o. dr Wojciechem Surówką OP zakończyliśmy rok akademicki pracy formacyjnej w Korporacji. Ojciec przybliżył nam okoliczności oraz powody wydania jednej z najbardziej istotnych encykliki Jana Pawła II oraz kluczowe zagadnienia, które zostały w niej poruszone. Zgodziliśmy się, że mimo upływu 30 lat od wydania nie straciła nic, a wręcz zyskała na aktualności w świecie, który kwestionuje obiektywne i podstawowe pojęcia prawdy czy wolność. W kolejnym roku zamierzamy wrócić m.in. do zgłębiania także tych zagadnień.

🟥 Dziękujemy wszystkim prelegentom i gościom, z którymi mogliśmy się spotkać na kwaterze w tym roku.

🟦 Zachęcamy do śledzenia aktualności i informacji na naszym profilu i odwiedzin w kolejnym roku akademickim.