Historia K! Magna Polonia

Historia najstarszej poznańskiej korporacji akademickiej K! Magna-Polonia sięga 13 marca 1920 roku, kiedy to z inicjatywy dwóch studentów filozofii ówczesnej Wszechnicy Piastowskiej (a obecnego Uniwersytetu) – Franciszka Bohma i Leona Wojtaszewskiego – powstała organizacja ideowo-wychowawcza o nazwie „Koło Polonia”, wzorowana na niemieckich Burschenschaftach.

„Koło Polonia” trafiło na podatny grunt i właściwie od samego początku spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród studentów. Można śmiało postawić tezę, że organizacja ta zapobiegła powstaniu dotkliwej luki, jaką w życiu młodego, bo istniejącego zaledwie od 1919 roku, poznańskiego ośrodka akademickiego stanowiłby brak studenckiego zrzeszenia o charakterze chrześcijańskim i patriotycznym, a zarazem apolitycznego.

Wkrótce po powstaniu „Koło Polonia” nawiązało kontakty z „Konwentem Polonia”, utworzonym w Dorpacie, a następnie przeniesionym do Wilna, gdzie prowadził aktywną działalność. Ożywienie tychże kontaktów umożliwiło dostrzeżenie licznych podobieństw w zakresie ideologii oraz zadań, jakie stawiały przed sobą oba związki. Zaowocowało to podpisaniem w dniu 17 marca 1921 roku tzw. Aktu Unifikacji, powołującego do życia K! Polonia z równorzędnymi władzami (konwentami) w Wilnie i Poznaniu. Wkrótce jednak okazało się, że ta swoista, dwubiegunowa forma organizacyjna, stwarzała liczne trudności w praktycznym funkcjonowaniu korporacji akademickiej, głównie z uwagi na znaczne oddalenia Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Problemy z zachowaniem jedności działania doprowadziły do wystąpienia przez Konwent w Wilnie w dniu 8 lutego 1924 roku z propozycją anulowania zawartego uprzednio Aktu Unifikacji. Po dość długich dyskusjach, w które włączył się również Związek Polskich Korporacji Akademickich, pomiędzy Konwentami poznańskim i wileńskim podpisano stosowane porozumienie. W jego rezultacie aktem z dnia 24 czerwca 1928 roku Konwent poznański (występujący od 1924 roku jako K! Polonia-Posnaniensis) przyjął nazwę K! Magna Polonia ze starszeństwem (tj. ustaloną datą powstania) z 1920 roku.