W ostatni piątek, 7 czerwca, na kwaterze K! Hermesia odbyła się fidułka współorganizowana przez trzy poznańskie korporacje – K! Magna-Polonia, K! Lechia i K! Hermesia. Poza organizatorami, zaszczycili nas również delegaci Związku Filistrów Korporacji Akademickiej Sarmatia oraz K! Surma, jak również goście nienależący, przynajmniej na razie, do żadnego z konwentów.

Fidułkę poprzedził krótki pokaz szermierki akademickiej. W części uroczystej, przed przejściem do własciwej fidułki, uczczono minutą ciszy szer. Mateusza Sitka. Odbyła się admisja do ławy giermkowskiej K! Hermesia – nowemu fuksowi życzymy sukcesów na drodze, którą obrał.
Fidułka prowadzona była, na zmianę, przez prezydia złożone z członków korporacji – organizatorów.

To, bardzo udane, wydarzenie, pozostanie w naszej pamięci. Zawdzięczać to będziemy nie tylko dobrej organizacji i nastrojowi obecnych, ale również akompaniamentowi zapewnianemu przez pana Jerzego Fryderyka Wojciechowskiego.

Nie wątpimy, że prowadzenie podobnych fidułek wejdzie do tradycji poznańskiego środowiska korporacyjnego.