W ostatnią środę, 22 maja, konwent naukowy na kwaterze K! Magna-Polonia poprowadził gość – Com! Przemysław Grzelczyk z zaprzyjaźnionej Korporacji Akademickiej Hermesia. Zgodnie z tematem wystąpienia („Szermierka akademicka – teoria i praktyka”) konwent stanowił okazję do zapoznania się z genezą szermierki akademickiej, bronią i sprzętem stosowanym podczas menzur i treningów, przyjętych reguł, różnic w stosunku do szermierki sportowej etc. Dla części filistrów o rycerzy nie była to tematyka nowa (chociaż nadal interesująca), gdyż znana wielu chociażby z wspólnych treningów przygotowujących do menzury, jednak na sali były również fuksy i kandydaci. Liczymy, nie bez poważnych przesłanek, że ten konwent nie będzie ostatnim przedsięwzięciem realizowanym wspólnie z Hermitami.