W ostatnią sobotę 25 maja 2024 r. nasza reprezentacja miała przyjemność wziąć udział w komersu XIV-lecia powojennej reaktywacji Konwent Arcadia, który odbywał się w zjawiskowej przestrzeni Pałacu Wodzickich w Kościelnikach. Podczas uroczystości godność filistra h.c Konwentu nadano naszemu F! Łukaszowi Wieszczeczyńskiemu, zaangażowanemu w prace nad reaktywacją korporacji. Komers był kolejną okazją do umocnienia serdecznych relacji, jakie łączą nasze korporacje. Konwent Arcadia Vivat, crescat, floreat in aeternum!