Dokładnie 88 lat temu, dnia 24 maja 1936 roku, w 280 rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, miało miejsce Wielkie Ślubowanie Młodzieży Akademickiej na Jasnej Górze. Ocenia się, że w pielgrzymce i ślubowaniu wzięło udział blisko 20 tys. studentów, czyli prawie 40% wszystkich studiujących, a zarazem ponad 50% studiujących katolików obrządku łacińskiego. Nie zabrakło wśród nich członków Magna-Polonii.