K. naukowy Dziecko z Google. 11.I

1 stycznia, 2012

Jak w każdą środę zapraszamy na konwent naukowy do s. 417 coll. Historicum ul. św. Marcin 78 Konwent będzie poświęcony filmowi dokumentalnemu HBO dotyczącemu produkcji dzieci na zamówienie. Czy sięgnęliśmy już granic człowieczeństwa ? I czy wszystko jest na sprzedaż ?


K. naukowy – Semiochemia 16.XI

16 listopada, 2011

Konwent naukowy przygotowany przez naszego Wiceprezesa F! Przemysława Pietrasa – doktoranta na Wydziale Chemii UAM w Zakladzie chemii i technologii polimerow nieorganicznych. Dotyczący związków chemicznych służących do przekazywania informacji (np. feromonów) Zapraszamy jak co tydzień g. 19.30 s. 417 coll. Historicum


Do czego potrzebna jest Polska? 26.X

24 października, 2011

Zapraszamy na kolejny konwent naukowy. Tym razem po lekturze 100 numeru Arcanów spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytania: Czy można mieć w ogóle jakiś pomysł na Polskę ? Czy naszą Ojczyznę można do czegokolwiek wykorzystać ? Czy w obecnej sytuacji geopolitycznej jest to możliwe? Zapraszamy jak zwykle do coll. Historicum ul. św. Marcin 78 sala 417


Msza Święta 26.X

24 października, 2011

Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą odprawianą w naszej intencji, która odbędzie się w środę o godzinie 19.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela (przy ul. Fredry) Po mszy odbędzie się konwent naukowy.


K. naukowy Zabiliśmy Proroka 18.X

18 października, 2011

Po ubiegłorocznych konwentach dot. nauczania Karola Wojtyły, w związku z kolejną rocznicą jego wyboru na Stolicę Piotrową, zastanowimy się czy faktycznie jego nauczanie jest generalnie ignorowane. Punkt wyjścia do dyskusji stanowi ostatni numer PRESSJI. Zapraszamy jak zwykle w środę do coll. Historicum s. 417 o godz. 19.30.