W środę 8 IV AD 2020 odbył się kolejny konwent naukowy online Korporacji Akademickiej Magna-Polonia. Dla zebranych za pomocą środków komunikacji elektronicznej korporantów prelekcję pt. ,,Liberalizm a libertarianizm – analiza porównawcza” wygłosił dr Jakub Wozinski. Po wprowadzeniu bracia dyskutowali o naturze obu idei oraz o ich filozoficznych fundamentach, komentując w ich kontekście bieżące wydarzenia polityczne i społeczne.
Serdecznie dziękujemy prelegentowi za kolejne fascynujące i inspirujące słowa.
Dr Jakub Wozinski – Vivat! Vivat! Vivat!
 
screenshot