Wczorajszego wieczora 6 V AD 2020 odbył się kolejny internetowy konwent Korporacji Akademickiej Magna-Polonia. Tym razem prelekcję pt. ,,Wstęp do postępowań honorowych” wygłosił F! Michał Godlewski. Korporanci mieli okazję zapoznać się z genezą postępowań honorowych, których korzeni doszukiwać się można w czasach średniowiecza, podstawowymi pojęciami związanymi z tymże zagadnieniem, jak również prześledzić przebieg modelowego postępowania honorowego. Po referacie znalazł się czas na pytania oraz dyskusję w braterskim gronie.