W minioną sobotę 14 X AD 2023 odbyła się na kwaterze K! Magna-Polonia przy ul. Mielżyńskiego tradycyjna fidułka inauguracyjna, pierwsza w tym roku akademickim. W miłej atmosferze bracia spędzili wieczór, do późnych godzin racząc się odpowiednimi trunkami przy śpiewie tradycyjnych korporacyjnych pieśni. Nie mogło zabraknąć też sztafety piwnej. Cieszy fakt, że wszystko odbyło się godnie, zgodnie ze słowami pieśni:

„Pili nasi pradziadowie
Każdy wypił czarę
Jednak głowy nie tracili
Bo pijali miarę
(…)
Pili nasi pradziadowie
Nie byli pijacy
Byli mężni pracowici
Bądźmy i my tacy”.

Za wspólny czas i obecność dziękujemy przyjaciołom z zaprzyjaźnionych związków – Konwent Lechia Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich i Korporacja Akademicka Hermesia. Szczególnie cieszymy się z obecności kandydata, jednego z kilku, którzy zgłosili się ostatnio do K! Magna-Polonia.

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!