W piątek 13 stycznia 2023 r. delegat Korporacji Akademickiej Magna-Polonia uczestniczył w mszy odprawionej w Poznaniu w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela za spokój duszy gen. Jana Podhorskiego.

Jan Henryk Podhorski urodził się 21 czerwca 1921 w Budzyniu, zmarł 4 stycznia 2023 w Poznaniu, przeżywszy ponad 101 lat. W 1939 r. walczył jako ochotnik w batalionie Obrony Narodowej, następnie był członkiem Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej. Był represjonowany oraz więziony przez władze stalinowskie. Był od 2014 r. filistrem zaprzyjaźnionej Korporacja Akademicka Hermesia.

Braciom co po życia znoju…