Alleluja! Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany.

Niech świadomość bożej bliskości będzie źródłem radości w nadchodzącym Roku Pańskim 2022!