Od początku roku akademickiego Magna-Polonia nie próżnowała. Po czasie pandemicznego lockdownu w końcu urządzenia korporacyjne mogły odbywać się stacjonarnie na kwaterze.

2 października 2021 r. odbyła się fidułka inauguracyjna, na której gościli bracia z poznańskiej Korporacja Akademicka Chrobria i warszawskiej Polska Korporacja Akademicka Aquilonia.

13 października 2021 r. zainaugurowaliśmy cykl konwentów naukowych o tematyce medycznej. Prelekcję o pierwszej pomocy wygłosił C! Jakub Klamecki.

20 października 2021 r. Magnapolonusi spotkali się na kwaterze na wieczorku towarzyskim przy planszówkach i złocistym trunku.

6 listopada 2021 r. odbyły się korporacyjne zaduszki. Podczas Mszy św. odprawionej przez ks. kapelana Mirosława Musiała modliliśmy się za dusze zmarłych braci, po czym udaliśmy się na cmentarz górczyński, by oddać hołd przedwojennym filistrom, w tym F! Zygfrydowi Kordusowi.

W środę 10 listopada 2021 r. odbył się wieczorek patriotyczny na kwaterze przy dźwięku narodowych pieśni.

17 listopada 2021 r. C! Jakub Klamecki wygłosił kolejną prelekcję z medycznego cyklu, tym razem o męskich nowotworach.

24 listopada 2021 r. odbył się konwent naukowy, który prowadził C! Mateusz Rezler. Tematem był zielony konserwatyzm, rozpatrywany poprzez porównanie podejścia do środowiska w filozofii sir Rogera Scrutona oraz nauczaniu papieża Franciszka.

8 grudnia 2021 r. prelekcję pt. ,,Jak załapać się na stypendium?” wygłosił C! Paweł Grobelny.

15 grudnia 2021 r. konwent katolicki poprowadził ks. kapelan Mirosław Musiał. Jego tematem był Adwent, czyli czas radosnego oczekiwania.

Obecnie w Magna-Polonii trwa przerwa świąteczna. Następnym spotkaniem będzie comers bożonarodzeniowy w braterskim magnapolonijnym gronie.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania w nowym roku!