W dniu 30 czerwca AD 2021 odbył się konwent sprawozdawczo-wyborczy Korporacji Akademickiej Magna-Polonia za rok akademicki 2020/2021. W jego trakcie udzielono absolutorium ustępującemu składowi prezydium i wybrano nowe władze na rok akademicki 2021/2022:

– Prezes – C! Paweł Grobelny
– Viceprezes – C! Jakub Klamecki
– Sekretarz – C! Mateusz Rezler
– Skarbnik – C! Maciej Częstochowski
– Olderman – C! Paweł Kozłowski

Serdecznie gratulujemy ustępującym członkom prezydium za ciężką pracę dla dobra Korporacji w minionym roku i życzymy dużo zapału w budowaniu pomyślności Najjaśniejszej dla nowych władz.

Omnia pro Polonia!