W kwietniu i maju Magna-Polonia nie próżnowała.

14 IV 2021 r. odbył się konwent naukowy z cyklu o historii Poznania, prowadzony przez p. Marka Jekela – historyka i przewodnika po naszym mieście. Tym razem pochyliliśmy się nad okresem II Wojny Światowej, szukając na mapach Grodu Przemysła pamiątek po tamtych czasach.

21 IV 2021 r. C! Rafał Świergiel wygłosił kolejny referat z cyklu Res Publica, czyli o polskim konstytucjonalizmie nowożytnym. Przedmiotem wykładu była konstytucja marcowa w roku 100-lecia jej uchwalenia. C! sekretarz zarysował nie tylko kontekst historyczny formowania się nowego ładu konstytucyjnego, ale również najważniejsze założenia i idee ustrojowe odradzającego się Państwa Polskiego.

28 IV 2021 r. odbył się konwent medyczny. C! Jakub Klamecki przybliżył nam zagadnienia związane z typowo męskimi schorzeniami, ale nie tak oczywistymi jak rak prostaty czy inne dolegliwości związane z układem rozrodczym. Bardzo dziękujemy delegacji Korporacja Akademicka Chrobria za udział w konwencie!
Po majówkowej przerwie Magnapolonusi ponownie spotkali się na konwencie naukowym z cyklu Res Publica. Tym razem głównym tematem była konstytucja kwietniowa. W dniu 12 V 2021 r. – w rocznicę przewrotu majowego – referat wygłosił C! Mateusz Rezler.

19 V 2021 r. swoją prelekcję o technologii 5G wygłosił C! Paweł Kozłowski. Dzięki wysłuchaniu tego wykładu Magnapolonusi dowiedzieli się jak działa ta nowinka technologiczna oraz jakie są i jakie mogą być jej potencjalne zastosowania.

26 V 2021 r. odbył się konwent katolicki, poprowadzony przez F! h.c. ks. Mirosława Musiała – proboszcza parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu oraz kapelana poznańskiego ruchu korporacyjnego. Tematem wystąpienia księdza kapelana była rola Ducha Świętego w życiu Kościoła.

29 V 2021 r. delegacja Magna-Polonii wzięła udział w uroczystym comersu Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis w Krakowie. Po Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego korporanci przeszli do sali Cechu Rzemiosł Spożywczych. W trakcie comersu Magnapolonusi wysłuchali wielu przemów, wznieśli mnóstwo toastów, ale byli również świadkami obrzędu sztychowania i powstania nowej Korporacji Akademickiej Piastovia. Po części oficjalnej w braterskim gronie akademicy udali się na bumel na kwaterze przy ul. Batorego. Serdecznie dziękujemy krakowskim Braciom za przemiłe przyjęcie, dobrze spędzony czas i wiele ciepłych słów!

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia w czerwcu!