W marcu w Magna-Polonii odbył się szereg urządzeń korporacyjnych.

Nowy semestr Magnapolonusi rozpoczęli od konwentu podróżniczego. W dniu 10 marca 2021 niezwykle ciekawą prelekcję o swoich wyprawach celem zdobycia Korony Ziemi wygłosił F! Bartłomiej Wróblewski.

10.03.21 – Konwent podróżniczy ,,Korona Ziemi” prowadzony przez F! Bartłomieja Wróblewskiego

Dokładnie w sto pierwszą rocznicę utworzenia naszego Konwentu 13 marca 2021 bracia zebrali się na comersu rocznicowym. Możliwie kameralne grono i zachowanie reżimu sanitarnego pozwoliło choć w ograniczonym zakresie świętować kolejne urodziny Magna-Polonii. Podczas comersu pasowanym na rycerza został Jakub Klamecki.

17 marca 2021 inauguracyjną prelekcją wygłoszoną przez C! Witold Kopczyński zapoczątkowaliśmy nowy cykl konwentów naukowych w letnim semestrze roku akademickiego 2020/2021 pt. Res Publica, w którym staramy się zbadać rozwój polskiej myśli konstytucyjnej na przestrzeni wieków. Na pierwszym spotkaniu z serii pochyliliśmy się nad Konstytucją 3 maja.

17.03.21 – Konwent naukowy z serii Res Publica: Konstytucja 3 maja prowadzony przez C! Witolda Kopczyńskiego

W dniu 24 marca 2021 referat dot. inflacji wygłosił C! Michał Gaweł. Wspólnie pozwaliśmy mechanizmy powstawania inflacji, jak również szukaliśmy sposobów na skuteczną ochronę kapitału. Jedną z konkluzji była wysoka opłacalność inwestowania w wysokoprocentowe alkohole, które z biegiem lat zyskują na wartości.

24.03.21 – Konwent ekonomiczny o inflacji w wykonaniu C! Michała Gawła

W dniach 26-28 marca 2021 grupa Magnapolonusów uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych. Strawę duchową zapewnili nam tradycyjnie oo. Benedyktyni z opactwa w Lubiniu, gdzie żył, pracował i modlił się nasz F! h.c. o. Karol Meissner OSB.

Ostatnim wydarzeniem w miesiącu marcu był konwent naukowy poprowadzony przez świeżo pasowanego na rycerza C! Jakuba Klameckiego, który wygłosił referat o Konstytucji Królestwa Kongresowego. W ten sposób mogliśmy zobaczyć jak polska myśl ustrojowa ewoluowała z biegiem czasu i dostosowywała się do zmieniającego się porządku społecznego i geopolitycznego.
Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez K! Magna-Polonia w miesiącu kwietniu!

31.03.21 – Konwent naukowy z serii Res Publica: referat o Konstytucji Kongresówki wygłoszony przez C! Jakuba Klameckiego