Minione tygodnie były w Magna-Polonii pracowite. Mimo wprowadzenia kolejnych rządowych restrykcji i braku możliwości spotkań na kwaterze, korporanci bynajmniej nie próżnowali.

25 XI br C! Witold Kopczyński wygłosił referat pt. ,,Polityka władz PRL wobec niekatolickich chrześcijańskich związków wyznaniowych”. Bracia mogli usłyszeć o działaniach komunistów wymierzonych zarówno w protestantów, jak i w prawosławnych – o próbach infiltracji, współpracy, a także niszczenia wspólnot w najprzeróżniejszy sposób, często bardzo zaskakujący.

2 XII br Magnapolonusi wysłuchali prelekcji C! Rafała Świergiela pt. ,,Titanic, czyli krótka historia o najsłynniejszym transatlantyku”. W trakcie referatu C! sekretarz nie tylko zasypał słuchaczy szczegółowymi danymi konstrukcyjnymi liniowca, ale także przybliżył historię rozwoju podróży transatlantyckich i sam mechanizm wielkiej morskiej katastrofy z 1912 roku.

4 XII br Magnapolonusi wzięli udział w Korporacyjnym Dniu Skupienia organizowanym w Męskim Akademiku ,,Sołek”. Była to chwila na kontemplację i refleksję w rozpoczynającym się adwencie.

9 XII br w ramach cyklu ,,Filozofia klasyczna na nowo” wykład o filozofii Sokratesa wygłosił F! Łukasz Wieszczeczyński. Prezes Koła Filistrów zarysował zebranym na łączach internetowych sylwetkę najsłynniejszego z filozofów i przedstawił najważniejsze idee, jakie przyświecały nauczycielowi Platona.

16 XII br C! Michał Gaweł przedstawił korporantom prezentację pt. ,,Czy podatki w Polsce są wysokie?”. C! Wiceprezes wyjaśnił mechanizmy naliczania poszczególnych podatków oraz dokonał szczegółowego porównania opodatkowania osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę oraz umowy B2B.

W nowym roku Magna-Polonia będzie działać dalej w obecnej formule, tj. konwentów on-line. Serdecznie zapraszamy na kolejne prelekcje, do których linki będą udostępniane bezpośrednio przed wydarzeniami, stąd gorąco zachęcamy do stałego śledzenia naszego fanpejdża!

 

Referat ,,Polityka władz PRL wobec niekatolickich chrześcijańskich związków wyznaniowych” C! Witolda Kopczyńskiego

 

Referat ,,Titanic, czyli krótka historia najsłynniejszego transatlantyku” C! Rafała Świergiela

 

Korporacyjny Dzień Skupienia

Referat o filozofii Sokratesa w ramach cyklu ,,O filozofii klasycznej na nowo” F! Łukasza Wieszczeczyńskiego

Referat ,,Czy podatki w Polsce są wysokie?” C! Michała Gawła

Referat ,,Czy podatki w Polsce są wysokie?” C! Michała Gawła