W dniu dzisiejszym do Konwentu Korporacji dotarła smutna wiadomość. 17 VII AD 2020 zmarł nasz ukochany F! h.c. Zenon kard. Grocholewski.

Książę Kościoła przyszedł na świat 11 października 1939 r. w Bródkach, w województwie poznańskim. Jako wierny syn wielkopolskiej ziemi od zawsze darzył Stołeczne Miasto Poznań szczególnym sentymentem. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1963 r. w Poznaniu, ale już w 1966 r. jako młody kapłan wyjechał do Rzymu na studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od samego początku swojej posługi dał się poznać jako wybitny intelektualista i człowiek reprezentujący wysoką kulturę akademicką. Był jednym z najlepszych kanonistów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, początkowo jako notariusz, a potem jako prefekt. 15 listopada 1999 r. św. Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. Był autorem ponad 550 publikacji w 12 językach. Od 1966 roku mieszkał w Rzymie, ale miłość do Poznania pozostała w jego sercu. Dlatego też przyjął godność honorowego obywatela Miasta Poznania, jak również tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dla Magna-Polonii kard. Grocholewski był zawsze wzorem i przykładem do naśladowania. Jeszcze w 2007 roku, podczas pamiętnej wyprawy do Rzymu ks. kardynał ugościł korporacyjnych braci, dzieląc się doświadczeniami i trafnymi spostrzeżeniami, podczas wykładu, który wygłosił specjalnie dla Magnapolonusów nt. działalności Kongregacji Wychowania Katolickiego. Poświęcony czas i zaangażowanie ks. kard. zrobiły na Magnapolonusach ogromne wrażenie, wobec czego bracia zwrócili się z prośbą do ks. kard. o przyjęcie godności F! h.c. Korporacji Akademickiej Magna-Polonia. Pozytywna odpowiedź została udzielona w dniu 11 października 2007 roku, zaś w dniu 20 czerwca 2008 r., kardynał przyjął nadaną mu przez Konwent godność Filistra honoris causa.

Jako człowiek niezwykłej charyzmy, inteligencji, ale przede wszystkim miłości do Boga, F! h.c. Zenon kard. Grocholewski zostanie na zawsze w naszej pamięci.

W związku ze śmiercią wielce zasłużonego filistra, Prezydium Korporacji Akademickiej Magna-Polonia zarządza siedmiodniową żałobę po naszym umiłowanym bracie. Planowana na dzień jutrzejszy fidułka wakacyjna zostaje odwołana. W przeciągu najbliższych dni, po spłynięciu informacji o planowanym pogrzebie ks. kard., urządzony zostanie comers żałobny na kwaterze przy ul. Mielżyńskiego.

+ R.I.P. +

Braciom co po życia znoju…