W dniu 17 VI AD 2020 miał miejsce konwent sprawozdawczo-wyborczy Korporacji Akademickiej Magna-Polonia. Udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium oraz wybrano nowe władze na rok akademicki 2020/2021:
 
  • Prezes – C! Mateusz Rezler x (xx,OM,x)
  • Viceprezes – C! Michał Gaweł xx
  • Sekretarz – C! Rafał Świergiel xxx
  • Skarbnik – C! Maciej Częstochowski xxxx (xxxx)
  • Olderman – C! Paweł Grobelny OM
 
Ustępującemu Prezydium dziękujemy za rok ciężkiej pracy, także w nadzwyczajnych okolicznościach pandemii, zaś nowym władzom życzymy sukcesów i zapału do podejmowania nowych działań.
 
Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!