Dokładnie dzisiaj – 13 III AD 2020 – mija 100 lat od założenia naszej umiłowanej Korporacji Akademickiej Magna-Polonia!
Ojcowie Założyciele – Franciszek Böhm i Leon Wojtaszewski – wraz z innymi braćmi zrzeszonymi w Kole Polonia, podjęli decyzję o podniesieniu rangi swojej organizacji na wyższy poziom. W ten sposób założyli pierwszą korporację akademicką w Poznaniu, a jednocześnie pierwszą na terenie odrodzonego Państwa Polskiego.
Przez te sto lat Magna-Polonia wydała zastęp patriotów, organiczników, społeczników i ludzi dobrej woli, którzy zarówno w czasach wolności, jak i totalitarnego zniewolenia, pracowali dla dobra Najjaśniejszej, niosąc nie tylko kaganek oświaty, ale i zwykłą ludzką pomoc bliźnim wokół siebie. Za przykład niech posłuży Ojciec naszej reaktywacji – F! Zygfryd Kordus, bez którego nie udałoby się odtworzyć Magna-Polonii w obecnym kształcie.
Cieszmy się i radujmy z tego wielkiego osiągnięcia, że udało się doprowadzić dzieło naszych wielkich przodków do tak pięknego jubileuszu. Podziękujmy dobremu Bogu za te wszystkie łaski, które otrzymaliśmy, otrzymujemy i będziemy otrzymywać poprzez działalność Magna-Polonii.
Pozostając w klimacie korporacyjnych urodzin, Prezydium pragnę życzyć braciom korporantom wszystkiego co najlepsze, a w pierwszym rzędzie, aby działaniami dawali dobry przykład kolejnemu pokoleniu młodych Polaków, którzy chcieliby oprzeć swoje życie na nieprzemijających Pryncypiach: Religio, Patria, Scientia i Amicitia.

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!