W dniu 8 lutego AD 2020 Magna-Polonia, w roku swojego C-lecia, powróciła do swojej pięknej przedwojennej tradycji. Bracia korporanci wyprawili karnawałowy Bal C-lecia w sali restauracji U Mysliwych – w tym samym miejscu, gdzie w latach 30. Magnapolonusi spotykali się na spotkaniach, balach i wszelkiego rodzaju imprezach.
Po oddtańczeniu tradycyjnego poloneza i wspólnym posiłku, korporanci wraz ze swymi damami tańcowali, konwersowali i wspólnie bawili się aż do późnych godzin wieczornych.
To wielka radość, że zwłaszcza w tak wzniosłych okolicznościach C-lecia, burszowie spotykają się w gronie Magnapolonijnej rodziny i powracają do dawnych, a zacnych zwyczajów.
Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!