Z wielkim smutkiem Korporacja Akademicka Magna-Polonia przyjęła wiadomość o śmierci byłego rektora naszej Alma-Mater prof. dr hab. Stanisława Lorenca. Prof. Lorenc był rektorem UAM w czasach reaktywacji naszej K! W piśmie skierowanym do naszych Filistrów-reaktywatorów prof. Lorenc afiliował Korporację Akademicką Magna-Polonia przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za co Korporacja Magna-Polonia pozostanie profesorowi na zawsze wdzięczna.
Wieczny odpoczynek…