80 lat temu, najprawdopodobniej 10, 11 lub 12 listopada 1939 r. w Cewicach k. Lęborka został rozstrzelany przez niemieckich okupantów ksiądz prałat Edmund Roszczynialski, filister honorowy naszej korporacji. Powiedzieć, że ksiądz Roszczynialski był aktywnym społecznikiem to nic nie powiedzieć. Urodzony w 1888 r. na kaszubskiej wsi w latach 1924 – 1939 pełnił posługę duszpasterską jako proboszcz wejherowskiej kolegiaty. Związany był zarówno ze środowiskiem akademickim, jak i z młodzieżą. Został mianowany filistrem honorowym Magna-Polonii w 1927 r. Postać księdza Roszczynialskiego, którego proces beatyfikacyjny obecnie się toczy, niewątpliwie może być wzorem dla współczesnych członków naszego stowarzyszenia. Jego życie i męczeńska śmierć stanowią wzorowy i heroiczny przykład realizacji naszych pryncypiów Religio, Sciencia, Patria oraz Amicitia.