W sobotę 24 sierpnia 2019 roku Magna-Polonia bawiła się na fidułce wakacyjnej. W mocno odmłodzonym gronie śpiewy i toasty trwały do późnych godzin nocnych. Niezwykle wartościowym jest spotykanie się nie tylko w trakcie roku akademickiego i cotygodniowych konwentach i spotkaniach coetusu, ale także w wakacje, by jeszcze bardziej umocnić braterskie więzi. Korporanci nie tylko podzielili się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami, ale również zadbali o odpowiedni nastrój, także przy powstańczych pieśniach – w końcu miesiąc sierpień zobowiązuje.
Wszyscy Magnapolonusi już nie mogą doczekać się wznowienia powakacyjnej działalności umiłowanej K! – co oczywiście zostanie zainaugurowane kolejną uroczystą fidułką na początku października.

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!