We wtorek 07 maja 2019 roku nasza Alma Mater obchodziła setne urodziny. Dokładnie 100 lat temu, pod patronatem pierwszego rektora Heliodora Święcickiego powołano do życia Wszechnicę Piastowską, z czasem przemianowaną na Uniwersytet Poznański. To właśnie przy tej uczelni 13 marca 1920 roku została założona nasza umiłowana Magna-Polonia, wtedy jeszcze jako Koło Polonia. 

Uroczystości C-lecia nie mogły się odbyć bez Magna-Polonii, która na oficjalnych obchodach wystawiła swój sztandar. 
Poznańskiej uczelni życzymy z całego serca, aby – jak to ujął J.M. Rektor w trakcie przemowy – wychowywała młodych Polaków i wskazywała im uniwersalne wartości, za którymi warto podążać: Prawdę, Dobro i Piękno.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!