Od Korporacja Akademicka Hermesia:

Nasze serca przepełnia wielki ból i smutek. W dniu wczorajszym zmarł nasz drogi Filister Zbigniew Tuszewski. Prawy człowiek, dobry brat i autorytet nas wszystkich. Społecznik, przedwojenny działacz narodowy. Podczas wojny łącznik komendanta NSZ mjr. Stanisława Kasznicy. Prześladowany przez komunistów, więzień Wronek. “Braciom co po życia znoju….”