W minionym miesiącu Magapolonusi wybrali się za Odrę, aby wspólnie z niemieckimi braćmi świętować na 143 comersu rocznicowym KAV Suevia im CV zu Berlin. W wybornych humorach korporanci dotarli do stolicy naszych zachodnich sąsiadów, by zostać przyjętymi z iście polską gościnnością. Wspaniały i wykwintny comers był świadkiem licznych pieśni, toastów i przemów, których Nieomylne Prezydium mogło wysłuchać i dyskutować. Bumelowi na kwaterze przy Drakestr. 17 nie było końca.

Następnego dnia, w prawdziwie burszowskich nastrojach, Magnapolonusi ruszyli na spacer i zwiedzanie Berlina, racząc się miejscowymi specjałami. Bezpieczny powrót do domu na obchody Narodowego Święta Niepodległości był okazją do podsumowania i wyrażania radości z kwitnącej przyjaźni między Magna-Polonią, a KAV Suevia.

Wszystkim czcigodnym Filistrom, drogim Comilitonom i lubym Fuksom zza Odry życzymy pomyślności i wzrastania w naszych wspólnych Pryncypiach: Religii, Patrii, Scientii i Amicitii!

KAV Suevia im CV zu Berlin – Vivat! Creascat! Floreat in aeternum!