W zeszłotygodniową środę korporacyjnej kwaterze odbył się kolejny referat rycerski. 21 listopada prelekcję pt. ,,Antropocentryczna koncepcja ochrony środowiska naturalnego” wygłosił giermek Tomasz Marzec. Niezwykle ciekawy temat, ukazujący dwa oblicza tematu ekologii, skłonił słuchaczy do wielu ciekawych przemyśleń. Liczne pytania i żywa dyskusja tylko dodała wartości temu wybitnie akademickiemu wystąpieniu. Po raz kolejny bracia korporanci mogli zebrać się, by w duchu Scientii poszerzać swoje horyzonty.

Fuks Tomasz Marzec – Vivat! Vivat! Vivat!