Miniona środa była niezwykle owocna pod względem naukowym. Ksiądz Filister Mirosław Musiał wygłosił na kwaterze prelekcję pt. ,,Ludzie Kościoła a rok 1918”, przybliżając braciom korporantom sylwetki dwóch wybitnych Wielkopolan, którzy w przemożny sposób przyczynili się do podtrzymania polskości w sercach Polaków i w konsekwencji – do odzyskania własnego państwa: bł. Edmunda Bojanowskiego i abp Floriana Stablewskiego. Ich niezłomna praca w walce o zbawienie dusz oraz budowanie narodowej tożsamości wśród ludu mogą być dla nas wzorem w jaki sposób żyć po katolicku także w XXI wieku.

X. F! Mirosław Musiał – Vivat! Vivat! Vivat!