W minionym tygodniu Święta Matka Kościół obchodziła Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Magna-Polonia nie zapomniała o swoich braciach, którzy zakończyli już ziemskie pielgrzymowanie. 1 listopada na korporacyjnych grobach zapłonęły znicze, a dnia następnego magnapolonusi zebrali się na wspólnej modlitwie i Eucharystii, którą celebrować ks. kapelan Mirosław Musiał. Potem wspólne upamiętnienia przeniosły się na cmentarz górczyński, by tradycyjnie oddać hołd zmarłym filistrom, na czele z F! Kordusem i F! Daszyńskim.

Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy tak wiele uczynili, by Religio, Patria, Scientia i Amicitia mogły wzrastać i rozkrzewiać się w kolejnych pokoleniach młodych Polaków.

Braciom co po życia znoju…