W minioną sobotę fidułką inauguracyjną Magna-Polonia rozpoczęła nowy rok akademicki. W wybornym towarzystwie, przy śpiewie burszowskich pieśni, powitaliśmy kolejny semestr wykładów, konwersatoriów i seminariów na poznańskim uniwersytecie. Dobre słowo księdza Kapelana i wizyta bratniej Korporacji Lechia dodatkowo uświetniła ten wspaniały wieczór. Obecne Prezydium postanowiło wrócić do godnej tradycji korporacyjnych kalendarzyków, które każdemu giermkowi, rycerzowi i fliistrowi przybliżyły plan urządzeń w najbliższym półroczu. Przednia zabawa w akademickim gronie trwała do późnej nocy, okraszona złotą ambrozją, obowiązkową sztafetą piwną i konkursem krasomówczym.
Tak rozpoczęty rok akademicki nie może się nie udać!

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!