W minioną środę odbył się ostatni z serii czterech konwentów naukowych, których przedmiotem była filozofia i teologia ciała św. Jana Pawła II. Bracia korporanci bacznie przyglądali się jak Papież Polak rozwijał swoją myśl, wpierw jako Karol Wojtyła w ,,Miłości i odpowiedzialności” i dalej, już ze Stolicy Piotrowej, w cyklu katechez środowych. Magnapolonusi mieli okazję pochylić się nad tekstami i komentarzami do Księgi Rodzaju oraz Ewangelii Mateuszowej, badając stan człowieka w Raju przed grzechem pierworodnym, po wypaczeniu ludzkiej natury, jak i w perspektywie odkupienia. Jak na nurt wojtyliański przystało, prowadzący konwenty C! Rezler ujmował powyższe zagadnienia z perspektywy personalistycznej. W burszowskich głowach, zgodnie z praktykowaną Scientią, z pewnością zostało wiele wartościowych myśli, które ubogacą życie korporacyjne, rodzinne i osobiste.

Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!