W minioną środę Magna-Polonia przekuwała trzecie pryncypium – Scientię w czyn: w ramach konwentu naukowego wykład wygłosił prof. Wojciech Dajczak, wprowadzając studencką brać w zagadnienia związane z wyzwaniami i problemami, jakie stoją przed prawem w XXI wieku. Zacni goście, także bracia z Korporacji Lechia i Korporacja Akademicka Roma, uświetnili swoją obecnością ten magnapolonijny akademicki czas. Profesor zwrócił uwagę na zmianę porządku wartości, jaki nastąpił w myśleniu o prawie od czasów oświecenia, a także na zagrożenie ideologizacją prawa, co skutkuje już teraz niemożnością dojścia do konsensusu i zanikiem elementarnej roztropności. Korporanci, wsłuchani bacznie w głos zacnego wykładowcy, wynieśli wiele myśli i refleksji z tego owocnego czasu.

Profesor Wojciech Dajczak – Vivat! Vivat! Vivat!