W ubiegłą sobotę na kwaterze odbyła się wiosenna fidułka Magna-Polonii. W licznym gronie fuksów, rycerzy i filistrów korporanci bawili się i wspólnie radowali, zbierając siły przed nadchodzącą sesją. Zaszczycili nas swoją obecnością także członkowie bratniej Korporacji Lechia oraz mili goście. Tradycyjny konkurs krasomówczy wygrał tym razem fuks Tomasz Marzec, a Magnapolonusi pobili Lechitów w sztafecie krawatowej. W burszowskich nastrojach bracia ruszyli na pofidułkowy bumel, na którym balowali aż do rana.
Magna-Polonia niezmiernie cieszy się z kolejnego udanego spotkania przy złocistym trunku i umacniania przyjacielskich więzi w duchu prawdziwej Amicitii.
Korporacja Akademicka Magna-Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!