W dniu wczorajszym delegacja Magnapolonusów brała udział w comersu imieninowym zaprzyjaźnionej Korporacji Lechia. Okazją do wspólnego spotkania było wspomnienie wielkiego przyjaciela ruchu korporacyjnego w przedwojennej Rzeczypospolitej – gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego. Zebrani mogli wysłuchać jak zawsze wybitnego przemówienia F! Jeziorowskiego, który tchnął w młodą brać studencką ożywczego patriotycznego ducha. Magna-Polonia niezmiernie cieszy się z możliwości spotkania w tak zacnym burszowskim gronie i zacieśniania braterskich więzi między Konwentami.
Korporacja Lechia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!