W sobotę 13 stycznia 2018 roku na korporacyjnej kwaterze odbył się doroczny komers bożonarodzeniowy Magna Polonii. Brać akademicka stawiła się licznie, by radośnie wypełnić zimowy czas radością płynącą z Wcielenia Syna Bożego. Po wspólnej modlitwie w czasie Eucharystii w parafialnym kościele przy ul. Fredry burszowie udali się pod adres Mielżyńskiego 33a/1. Tam w podniosłej atmosferze, wśród toastów i przemów Prezesa, Księdza Kapelana i znamienitych Filistrów Magnapolonusi kultywowali czwarte pryncypium, czyli amicitię. Na komersu był obecny także zaprzyjaźniony Konwent Lechia Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich ze swą delegacją, dzięki czemu więzi między naszymi Korporacjami tylko się umocniły. Po złożeniu sobie życzeń i podzieleniu się opłatkiem miała miejsce uroczysta ceremonia – dwóch fuksów, po wcześniejszym wygłoszeniu referatów i zdanym egzaminie, zostało pasowanych na rycerzy. Wszyscy zebrani mogli usłyszeć zdecydowanymi głosami wypowiadane słowa przysięgi, zobowiązującej na całe życie do służenia Magna Polonii i Jej ideałom. Z wielką radością korporanci powitali nowych comilitonów, po czym prędko zajrzeli pod choinkę, by zobaczyć co w tym roku przyniósł Gwiazdor. ,,Comercio ex est” rozpoczęło część nieoficjalną, trwającą do późnych godzin nocnych, zaś bumel utrzymał burszowską atmosferę do samego rana.

Korporacja Akademicka Magna Polonia – Vivat! Crescat! Floreat in aeternum!