Referatów rycerskich ciąg dalszy! Tym razem przed Szacowną Komisją stanął fuks Adrian Szlegel, który wygłosił prelekcję pt. ,,Związek Odwetu Okręgu Poznańskiego”, podczas której to zebrani, w obecności Czcigodnego Comilitona zaprzyjaźnionego Konwentu Lechia, mogli poznać niezwykłe losy Pradziadka prelegenta – Mariana Schlegela, któremu jako jedynemu udało się uciec z niemieckiej katowni w Forcie VII. Giermek w pełen polotu sposób przybliżył działalność Franciszka Witaszka i jego grupy, która siała postrach wśród gestapowców w okupowanym Poznaniu. Wielce pouczający był fakt, że mimo prześladowań, tortur i szykan żaden członek ruchu oporu nie wydał swoich towarzyszy. Oby byli oni dla nas przykładem i wzorem w dbałości o dobro Najjaśniejszej.

Fuks Adrian Szlegel – Vivat! Vivat! Vivat!