W minioną środę na cotygodniowym coetusie miał miejsce pierwszy w tym roku akademickim referat rycerski. Fuks Mateusz Rezler wygłosił prelekcję pt.: ,,Wojna domowa w Hiszpanii – Fakty i mity”. W toku wykładu przybliżone zostały przyczyny tego zaciekłego konfliktu, jego przebieg, a w końcu także i skutki, których możemy doświadczać nawet dziś – w XXI wieku. Po prelekcji padły liczne pytania i wywiązała się dyskusja, dzięki której zebrani Magna Polonusi, czcigodni filistrzy z Korporacji Akademickiej Roma, jak i mili goście wymienić swoje poglądy dotyczące frankizmu i współczesnej Hiszpanii. Zacne spotkanie, okraszone buszowskim trunkiem, okazało się wyjątkowo owocne. Kolejne referaty rycerskie już niedługo, zaś w najbliższą sobotę długo wyczekiwana fidułka, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

Magna Polonia – vivat, crescat, floreat in aeternum!