Wczorajszy coetus na korporacyjnej kwaterze poprowadził Konrad Szymkiewicz – strażak, ratownik medyczny, instruktor PCPM. W żywy i barwny sposób przybliżył braciom korporantom swoją działalność w Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, opowiadając o misjach szkoleniowych w Afryce. Racząc się burszowskim trunkiem Magnapolonusi mieli okazję zobaczyć na własne oczy, że warto pomagać – przede wszystkim tam, gdzie pomoc jest rzeczywiście potrzebna i w poczuciu odpowiedzialności: za siebie i innych. Pomagajmy więc – ale z głową!