16.05 w Poznańskiej bibliotece uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka odbyła się zorganizowana przez Klub Jagiellońkski debata p.t. “Popierać czy blokować? Polska wobec niemieckiej wizji naprawy Europy” . Magna polonusi także tam byli, bacznie nasłuchując ciekawej dyskusji