Magna Polonia się rozwija! 
5 stycznia br. po pomyślnie zdanych egzaminach, na korporacyjnym komerszu bożonarodzeniowym przyjeliśmy w poczet członków K! czterech młodych studentów. Wspomniani giermkowie studiują prawo (2) oraz informatykę (2). Dokonaliśmy również admisji rycerskiej. Komersz miał charakter prywatny, albowiem nie może on przyćmić Wielkiego Komerszu Otwarcia Kwatery, który odbędzie sie 28 stycznia. Obecnie trwają staranne przygotowania do tej wielkiej ceremonii trzech korporacji.
Powyżej artystyczny kadr nowych fuksów wraz z oldermanem K! Magna Polonia