Jesteśmy już po komersie 95 lecia naszej korporacji. Cała uroczystość odbyła się w Domu Myśliwskim w minioną sobotę. Bohaterami owego wieczoru niewątpliwie stali się trzej studenci, którzy zdecydowali się dołączyć do naszej korporacji i złożyli przysięgę fuksowską:) Ich nastroje dobitnie odzwierciedla poniższa fotografia wykonana podczas pokomersowego bumelu. 😀 K! Magna Polonia Vivat crescat floreat in aeternum!!!