Vivat!

Kalendarz najbliższych wydarzeń jest następujący:

11 marca – 19.00 Msza Święta w Farze poznańskiej (przewodniczy Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak) odsłonięcie tablicy ku pamięci Księdza Infułata Józefa Janego, członka naszej K!

14 marca – 18.00 Msza (kościół przy ul. Św. Marcin), 19-23 Komers Rocznicowy “U Myśliwych” (ul. Libelta)

20-22 marca – rekolekcje K! w Gębicach k. Czarnkowa

Caf
Prezes