Cyrkiel – monogram ze stylizowanych liter V, C i F (od pierwszych liter łacińskiego zawołania “Vivat, Crescat, Floreat” tzn. “Niech żyje, wzrasta i rozkwita”), pierwszej litery nazwy danej korporacji oraz wykrzyknika. W zależności od tradycji korporacyjnej cyrkle w formie metalowych odznak były noszone w klapie marynarki, przy bandzie albo czapce. Poniżej cyrkiel naszej korporacji.