Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą środę o 19.30 w sali 417 Coll. Historicum UAM, zatytuowane: Słuszność i niesłuszność, czyli wskazówka do pojęcia sensu Wszechświata. Chrześcijaństwo po prostu. C.S. Lewis. Media Rodzina 2002. ss. 17-44
Poruszone zostaną kwestie prawa ludzkiej natury, sensu Wszechświata oraz przybliżona sylwetka pisarza Clive’a S. Lewisa. Konwent poprowadzi C! Tomasz Baranowski x