Skład Prezydium:
Prezes – C! Tomasz Baranowski
– student Uniwersytetu Medycznego
V-prezes – C! Mateusz Brenk
– student Politechniki Poznańskiej
Skarbnik – F! Błażej Hernacki
– absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego
Olderman – C! Ryszard Gaffling-Gierczyński
– absolwent Politechniki Poznańskiej
Sekretarz – C! Maciej Nowakowski
– student Uniwersytetu Ekonomicznego
K! Magna-Polonia Vivat! Creascat ! Floreat !